۹۲/۱۲/۲۴
سال سختی بود سال ۹۲

نه قد ۹۱ااااا..ولی خب

سالِ سخت

سال مهم..پُر اَز اِتفاق..پر اَز تصمیم..

ولی سال سرعت بود در عین حال!

گذشت..که ندونم چی شد..

که ببره با خودش

خیلی یادارو

خاطره هارو

اِسمارو

نگاهارو

دلتنگیارو..

+ تـرنــم